Zviera na Slovensku by už nemalo byť brané ako vec, ale ako živá bytosť

Zviera na Slovensku by už nemalo byť brané ako vec, ale ako živá bytosť
Novela upravuje aj farmový chov zvierat a zvyšuje kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy.