Zviera na Slovensku by už nemalo byť brané ako vec, ale ako živá bytosť

Viac:

Zviera na Slovensku by už nemalo byť brané ako vec, ale ako živá bytosť
Novela upravuje aj farmový chov zvierat a zvyšuje kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

viac: