SWIFT a BIC kódy slovenských bánk.

SWIFT resp. BIC kód je bankový identifikačný kód, ktorý sa používa prevažne pri bankovom prevode do zahraničia, kedy ho musíte uviesť pri platbe. V rámci SWIFT má každá banka svoj unikátny kód, ktorý sa skladá z nasledujúcich znakov:

  • Prvé štyri znaky identifikujú banku (napr. CEKO pre ČSOB)
  • Potom nasleduje kód, ktorý identifikuje krajinu alebo geografické územie, na ktorom má banka sídlo. ( napríklad SK pre Slovensko).
  • Ďalej nasleduje dvojica alfanumerických znakov pre región alebo mesto, v ktorom je sídlo užívateľa (napríklad BA pre Bratislavu).
  • Ďalej ešte niekedy nasledujú voliteľné časti, skladajúce sa z troch alfanumerických znakov.
Logo banky Názov banky Kód banky Označenie banky SWIFT kód
BIC (Bank Identifier Code)
Banco Mais Banco Mais, S.A., pobočka zahr. banky 8400 MAISSA  NEMÁ KÓD
BKS BKS BANK AG, pobočka zahr. banky 8420 BKSB BFKKSKBB
Citi Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky 8130 CITISA CITISKBA
Commerzbank COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. banky 8050 COBASA COBASKBX
CSOB Československá obchodná banka, a.s. 7500 CEKOSA CEKOSKBX
CSOB sp ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 8170 CSOBSA KBSPSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) 5600 PKBA KOMASK2X
Eximbanka EXIMBANKA SR 8160 EXSR EXSKSKBX
Fio banka Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky 8330 FIOZSA FIOZSKBA
 ING ING Bank N.V., pobočka zahr. banky  7300  INGBSA  INGBSKBX
J&T Banka J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky 8320  JTBPSA JTBPSKBA
KB Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky  8100  KOMBSA  KOMBSKBA
 logo mBank mBank S.A., pobočka zahr. banky  8360  BREXSA  BREXSKBX
 NBS Národná banka Slovenska  0720  NBSL  NBSBSKBX
 Oberbank Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR  8370  SMWRSA  OBKLSKBA
 OTP banka OTP banka Slovensko, a.s.  5200  OTPV  OTPVSKBX
 PB Poštová banka, a.s.  6500  PABK  POBNSKBA
 Privat banka Privatbanka, a.s.  8120  BASL BSLOSK22
 PSS Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.  5900 PSSP  PRVASKBA
 RBS The Royal Bank of Scotland, pobočka zahr. banky 8350  ABNASA  ABNASKBX
SLSP_nove Slovenská sporiteľňa, a.s. 0900  SLSP  GIBASKBX
 SZRB Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3000 SLZB  SLZBSKBA
 statna pokladnica Štátna pokladnica 8180  SPSR  SPSRSKBA
 Tatra banka Tatra banka, a.s.  1100  TATR  TATRSKBX
 UCB UniCredit Bank Slovakia, a.s.  1111  UNCR  UNCRSKBX
 Sberbank SBERBANK Slovensko, a.s.  3100  LUBA LUBASKBX
 VUB VÚB banka, a.s.  0200  SUBA SUBASKBX
Wustenrot Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.  7930  SPVW  WUSTSKBA
 Zuno ZUNO BANK AG, pobočka zahr. banky  8410  ZUNO  RIDBSKBX
Raiffeisen BANK Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod) 1100 TATR TATRSKBX
KDB KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahran. banky 8430 KODB KODBSKBX