Štát odmieta zaplatiť úroky

Viac:

danový uradDaňový úrad kontroluje podnikateľov aj viac ako rok a potom im povie, že vlastne nič nezistil. Daň z pridanej hodnoty (DPH) im vráti po niekoľkých mesiacoch, ale úrok za to, že im zadržal na niekoľko mesiacov peniaze, neplatí.

Existuje pritom uznesenie Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého to nie je v súlade s európskou legislatívou. Ak daňová kontrola nevráti DPH v bežnej lehote, podnikateľ má nárok na primeraný úrok.

Štát vyčkáva

Počet daňových kontrol, ktoré trvajú dlhšie ako rok, pritom rastie. Pred dvoma rokmi v septembri ich podľa informácie Trendu bolo menej ako 1 400, túto jeseň mali daniari otvorených viac ako 1650 takýchto kontrol (v prevažnej väčšine ide o kontroly DPH). Problém je, keď pri kontrole nič nezistia, no úrok z omeškania nevyplatia.

Napríklad vlani daniari v rámci kontrol zadržali takmer sto miliónov eur vratiek. Väčšinu zo zadržaných peňazí podnikateľom nakoniec vyplatili späť. Úroky z omeškania im však priznať nechcú.

Finančná správa argumentuje tým, že v dnešnej legislatíve nie je takýto postup zadefinovaný a odkazuje nás na ministerstvo financií. ”Ministerstvo analyzuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a čaká, ako v tejto veci s konečnou platnosťou rozhodne slovenský súd, keďže v tomto prípade ide len o rozhodnutie o prejudiciálnej otázke,” uviedlo ministerstvo.

Ide o prípad firmy Kovozber ešte z roku 2007, ktorá podala žalobu na košický daňový úrad. Do sporu sa zapojil už aj európsky súd. Krajský súd v Košiciach, ktorý prípad rieši, sa naňho obrátil s otázkou, ako má postupovať daňový úrad, keď domáci zákon nerieši, aký úrok má vyplatiť za zadržané vratky DPH. Súdny dvor EÚ sa k tomu vyjadril koncom októbra. Povedal, že má ísť o primeraný úrok.

Ako to vidí právnik

Daniari dnes platia úrok len vtedy, keď po kontrole, ktorá nič nepreukáže, zmeškajú 10-dňovú lehotu na vrátenie DPH. Vtedy je úrok 10 percent. Za obdobie kontroly neplatia nič.

Postoj štátu neprekvapuje. Ak by začal podnikateľom vyplácať úroky z omeškania, vzhľadom na zadržané sumy nadmerných odpočtov, by šlo ročne o milióny eur.

Partner advokátskej kancelárie TaylorWessing Radovan Pala ale tvrdí, že orgány Slovenskej republiky sú viazané názorom Súdneho dvora EÚ. “A nevzťahuje sa to iba na prípad Kovozberu. Európsky súd im jasne povedal, ako vykladá európske právo a ministerstvo financií, aj daňové úrady by to mali zohľadniť vo svojej ďalšej činnosti,” hovorí Pala.

Ak tak konať nebudú, Slovenská republika sa podľa neho vystavuje hrozbe, že poškodení si uplatnia nárok na náhradu škody. “Odkedy je známy rozsudok európskeho súdu, slovenské orgány by mali postupovať podľa neho. Slovenské súdy a ostatné štátne orgány majú povinnosť správne aplikovať právo európskej únie, čo znamená aplikovať ho tak, ako danú smernicu interpretoval Súdny dvor EÚ,” vysvetľuje Pala.

Myslí si, že to má platiť aj spätne. Mohli by sa teda ozvať aj podnikatelia, ktorým štát zadržiavané vratky DPH už vyplatil. “Toto právo platilo, je to len otázka výkladu. Inými slovami, znamená to, že sme ho doposiaľ nevykladali správne. Určite je priestor na to, aby sa takáto škoda uplatnila aj za minulé obdobie,” hovorí Pala.

Pokusy už boli

O úrokoch z omeškania pri DPH sa debatuje už nejaký čas. Poslanec Jozef Kollár napríklad navrhoval riešiť problém tak, že sa nadmerný odpočet vyplatí na účet podnikateľa najneskôr do šiestich mesiacov od začatia daňovej kontroly, a to aj keď daňová kontrola ešte neskončila. Parlam

viac:

Komentare